Berichten uit de gemeenschap van Ons Huis

·       Afgelopen week kreeg ik per app een berichtje toegestuurd van onze gaste Erica Rakemann. Ze vertelde dat zij en haar man Albert, die ook wel eens te gast was in Culemborg, het Corona virus hebben opgelopen en allebei erg ziek zijn. Inmiddels zijn ze opgenomen in een verpleeghuis. Ik schrok ervan en na overleg met Clary en het bestuur leek het ons goed om via deze rubriek, die hiermee vandaag geopend wordt, ons wel en wee in Coronatijd met elkaar te delen. Velen van jullie zullen zich Erica en mogelijk Albert herinneren. Zullen we in een kring van biddende mensen om hen heen staan?

·       Clary vertelde dat op haar afdeling geen Corona meer heerst, maar er zijn nog heel strikte leefregels. Op de afdeling van haar zus Bep zijn nogal wat zieken en daar zijn ook verschillende mensen gestorven. Ze heeft Bep al weken niet meer kunnen ontmoeten. Clary zelf voelt dat ze kwetsbaarder wordt maar verder maakt ze het goed. Ze wenst ieder langs deze weg “veel liefs”.

·       Ik ontving ook een bericht van het overlijden van onze gaste Celeste Balentin, oorspronkelijk afkomstig uit de Antillen. Ze was al gaste in Barendrecht en daar gekomen na een borstamputatie. Jullie zullen je haar misschien herinneren als de vrouw die vaak een hoedje droeg, iedere zomer tot haar vreugde voor een paar maanden naar de Antillen ging en een grote en betrokken familiekring om zich heen had. Celeste leefde heel hartelijk met veel mensen mee. Later bleek de tumor te zijn uitgezaaid in de botten. Ze heeft daar nog jaren heel moedig mee geleefd en is ook nog vaak in Culemborg geweest, tot het laatst toe. Ze was lang actief in haar parochie in Utrecht. Ze is overleden op 13 mei. We bidden ook voor haar.

·       Dan iets heel anders. Begin maart hebben jullie een verslag gekregen van een weekend in de abdij van Berne. Clary, Jacqueline Breed, Winfried Timmers en ik hebben ons daar bezonnen op de vraag: Wat kunnen we als Ons Huis verder aanbieden/doorgeven, hoe en aan wie en waar? We deden dit onder begeleiding van Gregory Brenninkmeyer s.J. We nodigden mensen onder jullie, die hier actief in wilden mee denken en mogelijk aan mee willen werken uit zich te melden. Tot onze vreugde kwamen daar twee reacties op. Eén van Marga van de Koevering, ook lange tijd gaste geweest in Culemborg en lid van de inspiratiegroep. Ze gaat langzamerhand naar haar pensioen toe en verlangt het gedachtegoed van Ons Huis en van J.M.J. mee door te geven. De tweede reactie kwam van Marieke van Gorsel, eveneens met regelmaat in Culemborg geweest. Marieke studeert nu theologie in Nijmegen en wil zich richten op het begeleiden van mensen. Ze wil graag verkennen of ze dat mét ons kan vormgeven.

En ook Loes, die (bijna) iedereen nog kent van de jaren in Culemborg, heeft aangegeven graag bij deze groep betrokken te zijn.

Corona verhinderde ons tot nu toe bij elkaar te komen. Nu het langer lijkt te gaan duren kunnen we ons misschien bezinnen op video-vergaderen, maar ook op de vraag of we langs nieuwe kanalen b.v. deze site kunnen delen wat ons ter harte gaat.

·       Tot slot een tip: de jezuïeten hebben een website www.biddenonderweg.org

Op deze site vind je de lezing van iedere dag, met mooie muziek en suggesties voor je gebed. Daarnaast het levensgebed, hulp om je dag af te sluiten. En tot slot gebed voor in Coronatijd, bij het ouder worden, met vluchtelingen. Je kunt deze app ook op je slimme telefoon installeren, dan kun je er met de telefoon met een paar drukjes op de toetsen bij.

 

Dat was het voor deze keer.

Jullie worden van harte uitgenodigd te delen hoe het je vergaat in deze bijzondere tijd. Je kunt per mail of post je bijdrage sturen aan rienelomme@kpnmail.nl

Weet je met liefde gegroet,

 

Riene

 

Nieuws


Lieve gasten en betrokkenen bij Ons Huis,

Afgelopen week kreeg Riene een kort bericht van één van de bij velen van jullie bekende gasten. Zij en haar man zijn met ernstige Corona verschijnselen in een verpleeghuis opgenomen. Dit zette ons aan het denken:  Zou het niet goed zijn op de website van Ons Huis een rubriek te starten “Berichten uit de gemeenschap van Ons Huis”?  Clary bleek enthousiast hierover en zou ook graag zo nu en dan wat berichtjes van haar zelf laten opnemen. Ook het bestuur stemt er van harte mee in.

Dat betekent dat vanaf volgende week deze rubriek van start gaat.

Ongeveer een maal per 14 dagen zal het geheel verfrist  worden. Iedereen die zin heeft wat van zichzelf te laten horen kan dit per mail of post opsturen naar Riene (rienelomme@kpnmail.nl)

We hopen dat we in deze soms saaie en wat eenzame Coronatijd op deze manier bijdragen aan verbondenheid met elkaar, ook biddend.

Een hartelijke groet aan ieder, mede namens Clary en het bestuur.

Riene