Afscheidsviering Clary

 

Op donderdag 30 september heeft in de abdijkerk van Heeswijk de viering plaatsgevonden, waarin we afscheid namen van Zr. Clary Braun. Onder grote belangstelling, waaronder van veel mensen van Ons Huis, namen we op eerbiedige, Clary rechtdoende wijze afscheid van haar. Gelukkig konden anderen via de livestream aanwezig zijn.

Als je nog eens stil wilt staan bij wat er zoal gezegd werd, vind je in deze “nieuwsberichten”de overweging van Sanny Bruijns, die voorging en de woorden die ik sprak aan het einde. Later komt nog de tekst van Tineke, die bij het graf een gedicht voordroeg.

Aan de koffietafel met mensen van Ons Huis werd met veel dankbaarheid terug gekeken op Clary’s leven en inzet en waren we blij met dit afscheid.

Ook namens Loes een hartelijke groet aan ieder,

Riene

Overlijdensbericht

 Lieve mensen van “Ons Huis,“

Het bestuur van “Ons Huis” heeft een droevige mededeling te doen: Zr. Clary Braun is overleden. U vindt de gegevens in de bijlage bij deze mail.

In een vergadering die we als bestuur deze maand hielden hebben we nog weer eens stilgestaan bij de diepe intentie van zuster Clary bij het opzetten van Ons Huis, namelijk de boodschap zoals zij die ontvangen heeft en steeds heeft doorgegeven: Christus heeft gezegd: “blijf in mijn liefde. Ik ben de moeite waard; dit geheim is groot.” Clary heeft steeds benadrukt: de liefde van Christus is er voor iedere mens. Deze inspiratie blijft de basis van waaruit we Ons Huis voortzetten.

Het is goed te weten dat de viering bij haar afscheid voor iedereen toegankelijk is. Riene zal namens Ons Huis bij de viering een kort in memoriam uitspreken.

Vooral voor degenen die niet in staat zijn fysiek aanwezig te zijn bij de afscheidsviering van zr. Clary Braun:

Dankzij de inspanningen van Riene en de medewerking van veel anderen zal de viering via een livestream te volgen zijn.

Dit is de link: 

www.afscheidsdienst.nl/zuster-braun   

 

Het bestuur van Ons Huis is dankbaar dat dit lukt. We wensen allen een mooie afscheidsviering toe in dankbaarheid voor het vele dat zr. Clary heeft betekend in het leven van talloos velen. 

We hopen dat alle mensen die goede herinneringen aan zuster Clary hebben haar in hun gebeden gedenken.

 Een vriendelijke groet vanuit het bestuur van Ons Huis en van Riene Lomme.

 Aad van Dijk
________________
secretaris Ons Huis