Paaswens 2021

 

 Dag lieve mensen,

Sinds lang weer een “Nieuwsbericht”.

Allereerst omdat we aan het proberen zijn de digitale meditaties die Ellen Geleedst uit Culemborg in de stijl van Ons Huis én in de Ignatiaanse traditie aanbiedt, met een vaste link op deze website aan te reiken. Binnenkort zal dat gerealiseerd worden. Het staat onder de titel “Blijf in Mijn liefde”

Gelukkig hebben we geen nieuwe berichten gekregen van mensen met wie we verbonden zijn, die door Corona getroffen zijn. En Erica gaat met kleine stapjes vooruit.

Clary herhaalt de vraag om als je haar telefoon inspreekt ook duidelijk je achternaam te noemen.

En ze stuurt ons de volgende Paaswens:

Lieve gasten en vrienden van “Ons Huis”,

Van harte Zalig Pasen. In 2021 een wens die moeilijk kan overkomen in de zware pandemie, die ieder van ons op een of andere wijze raakt en die veel mensen ook als eenzaamheid ervaren.
Ook nu blijft toch door alles heen het woord van Jezus bij het laatste avondmaal doorklinken: “Blijf in Mijn liefde.”
En vanuit dit woord mag ik bidden met jullie allen:

“Ik ben hier, moment van heden,
U bent stil en trouw mijn Vriend,

Nu geen toekomst, geen verleden,

Diepe eenheid, onverdiend.

Jezus Christus, gisteren, heden,

Morgen ook bent u mijn Licht.

Houd elk Nu, zo is mijn bede,

Heel mijn hart op u gericht.”

In dat Licht wens ik jullie allen van harte Zalig Pasen.

Een lieve groet van Clary JMJ

 

Het bestuur van Stichting Ons Huis, Loes Willemse en ondergetekende
sluiten zich hierbij van harte aan.


Riene Lomme

Youtube kanaal "Blijf in mijn Liefde"

In Culemborg is sinds het vertrek van de zusters van Ons Huis uit Culemborg altijd een groep mensen actief gebleven in het organiseren van stiltevieringen, zoals we die kenden van de donderdagavond in de Grote Kerkstraat. De laatste jaren was er een hechte maar kleine groep, die elke eerste donderdag van de maand bij elkaar kwam. Maar toen kwam corona. Aanvankelijk kwamen we nog wel bij elkaar, zonder te zingen en met ruime afstand, uiteraard, maar ook daar zijn we vanwege de veiligheid van de deelnemers mee gestopt. Sinds de adventsperiode vorig jaar (2020) ben ik gestart met de stiltevieringen die we eens per maand in Culemborg hielden op te nemen en online te zetten. Niet omdat dit het bij elkaar komen kan vervangen, maar wel als tijdelijke oplossing om contact met elkaar te houden.

De vieringen zijn te vinden op Youtube, onder de naam “Blijf in Mijn liefde”, kernwoorden uit het evangelie van Jezus en ook geliefde woorden van Zuster Clary Braun, inspirator van Ons Huis. Wanneer je bij Youtube  zoekt op: “Kanaal blijf in Mijn liefde”, dan kom je er, of via deze link.  

De vieringen bestaan uit twee delen. Allereerst heet ik iedereen welkom en vertel iets bij het thema van de dienst. Dan is er een tweede opname, waarbij ik zelf niet meer in beeld ben, maar de daadwerkelijke meditatieve viering is opgenomen met de camera op een vast beeld (kaars, bijbel, e.d.).

Kort voor de eerste donderdag van de maand komt er een nieuwe viering online. En voor de maand april 2021 ben ik voornemens om die op elkaar aansluitende vieringen te maken voor witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. Deze drie vieringen zullen per keer een stap centraal stellen uit drie stappen van gebed van Ignatius van Loyala: gebed uit dankbaarheid, gebed om vergeving en voorbeden. Een ieder van harte uitgenodigd om eens een viering mee te maken vanachter eigen computer, tablet of telefoon.

Hartelijke groet van Ellen Geleedst uit Culemborg 

Hier de viering voor Witte Donderdag