Nieuwsberichten van Ons Huis van 28 september 2020

Lieve mensen,

Hier weer “Nieuwsberichten”

Afgelopen weekend liet Erica Rakemann weten dat ze opnieuw in het verpleeghuis is opgenomen wegens té grote vermoeidheid. Ze redde het niet meer thuis. Haar man is blijvend opgenomen. Corona kan heel zware gevolgen hebben. Laten we toch zorgvuldig met elkaar omgaan en extra aan Erica denken in ons gebed.

Sarie stuurde twee voorvallen uit haar dagelijks leven:

Afgelopen weekend 26 en 27 september was een bijzonder weekend.

Onverwachts ging ik zaterdagmiddag naar de kapper. Terwijl ik parkeer staat daar een oude vrouw met rollator. ( 87 jaar).

Ze stond er zo verloren bij, dat ik haar aan sprak. Of ik haar kon helpen.

Het bleek dat ze al meer dan een half uur stond te wachten op de taxi.

Ik vroeg of ze een mobiel had. Nee die had ze niet, maar wel alle gegevens van het taxi bedrijf. 

Dus met mijn mobiel gebeld. Het bleek dat haar rit was geannuleerd omdat mevrouw er niet stond.

Bij navraag bleek dat de taxi op een ander adres had gestaan en omdat mevrouw daar niet stond was hij weg gegaan.

Ik zei:” maar die mw. staat heel ergens anders”.

Dus een nieuwe rit ingepland. Met duidelijk het goede adres.

Na een half uur is mw. opgehaald.

Toen werd het zondag waar ook iets bijzonders gebeurde.

Ik had van de boekwinkel waar ik werk een aantal dagboeken gekregen om weg te geven.  Ze waren met GROTE LETTERS.

En die vonden geen aftrek meer.

Ik neem ze mee naar de kerk en zie Jan staan.  ( één van onze oudsten in de kerk ).

Jan spreekt graag met ongelovigen over het evangelie. Dus ik dacht misschien weet hij wel iemand waar hij een dagboek aan kan geven.  Zo gezegd zo gedaan.

Jan wordt emotioneel zegt:  “Dit komt van God”.

Wat bleek vorige week had hij met een mevrouw gesproken die niet geloofde, maar Jan had haar beloofd: ik zorg voor een bijbels dagboek.

Die mevrouw zei: “ Dat hoeft u niet te doen,  want ik kan erg slecht zien”.

En toen kwam ik ( die van niets wist )met een dagboek met GROTE LETTERS.

We waren er beide stil van. 

 

Een hartelijke groet aan ieder van

Sarie

“Nieuwsberichten” van Ons Huis van 6 september 2020

 

Lieve mensen,

Misschien hebben jullie de afgelopen weken naar nieuwe berichten gezocht. Mijn laptop begaf het en het duurde even voor er een nieuwe was en dan ook nog geïnstalleerd.

Er is nieuws uit verschillende hoeken:

·        Onze gaste Desiré Hak uit Culemborg stuurde een uitgebreide brief met foto, waarin ze vertelt dat ze in Coronatijd een project is begonnen “Soepje van Desiré. Samen met anderen maakt ze volledig biologische soepjes, die wekelijks bij 25 eenzame Culemborgers worden bezorgd. Daarbij wordt niet alleen de soep afgeleverd, maar is er ook tijd voor een praatje. Desiré was daarvoor al betrokken bij het project “Culemborg herstelt”, een ontmoetingsplek om ervaringen te delen over psychische kwetsbaarheid en herstel. Daar opperde ze het idee om te gaan leren koken voor de groep deelnemers. Ze leerde ook allelei soepen te bereiden. Toen Corona hen overviel en de groep niet meer samen kon komen, is ze, financieel gesteund door het Elisabeth Weeshuis, met haar project begonnen. Later werd ze ook van andere kanten financieel bijgestaan. Uit haar brief én het bijgevoegde artikel uit het Weekblad Culemborg is helemaal op te merken met hoeveel trots en plezier ze dit doet. Ik werd er echt blij van. Je bent een “kanjer” Desiré. Dank voor je bericht! Meer informatie op facebook en instagram onder “soepje Desiré”.

·        Van de week had ik weer contact met Erica Rakemann. Herstellen van Corona is een heel moeizaam proces. Het vraagt veel geduld en het accepteren van grote beperkingen en een klein geworden wereld. Laten we met haar en al die andere mensen meeleven, ook in ons gebed.

·        Afgelopen woensdag kwam de “werkgroep Ons Huis” voor het eerst “life” bij elkaar in Den Bosch. Ondanks het gemis van een hartelijke omhelzing bij begroeting en afscheid nemen, was het heel goed elkaar te ontmoeten. De groep bestaat nu uuit Jacqueline Breed, Marga van de Koevering, Marieke van Gorsel, Winfried Timmers en mijzelf. Loes heeft besloten in dit stadium niet deel te nemen. We maakten nader kennis met elkaar aan de hand van voorwerpen, die iedereen mee bracht. Een bijzonder Christusbeeldje, een boek dat indruk maakte (“De Smaak van Stilte” van Bieke van den Kerckhove) een stukje koormuziek (Ubi Caritas), een van een gaste ontvangen landschapje van stofjes onder een “boog van ontferming” en een foto van een stekje in verse aarde, met twee handen die het planten.

We spraken over de naam van onze groep, maar blijven voorlopig “werkgroep Ons Huis”. Over wat er uit de “peiling” van vorig jaar naar voren is gekomen, nl. graag kleinschalige activiteiten als bezinningsdagen of weekends of midweek, in een eenvoudige hartelijke sfeer, waar iedereen zich welkom mag voelen, liefst wat in de buurt van eigen woonplaats. Ook was er de vorige zoombijeenkomst een voorstel om aandacht en ruimte te geven aan mensen die aan de basis werken in zorg, onderwijs, pastoraat etc., maar zelf geen plekken hebben om te delen en zich op te laden.

Marius Buiting wil graag met ons in gesprek hierover om samen met de koepel van kleine gastvrije huizen verder te kijken. We besloten hem wel te informeren, maar eerst nog met elkaar wat stappen te zetten.

Marieke en Marga hebben beide behoefte aan vorming in het geven van geestelijke begeleiding. Ze nemen contact op met iemand die hiervoor in België en Nederland vanuit de Jezuieten verantwoordelijk is. Maar ieder van ons bleek behoefte te hebben aan elkaar beter leren kennen, zélf te kunnen delen wat er in ons leeft, aan bezinning en met name Marga en Marieke aan het samen inoefenen van meditaties leiden etc.. En ook aan: niet té vlug over te gaan tot de volgende stap van concrete activiteiten. Zonder echter uit het oog te verliezen, dat we er zijn om straks tot een nieuw aanbod van Ons Huis te komen.

We besloten tot het organiseren van een weekend in de abdij van Heeswijk hiervoor. Thema zal zijn: “Stekjes”. Dit zal ergens in november plaats vinden.

Tot slot besloten we tot het uitnodigen van een zesde persoon voor onze werkgroep, omdat Winfried (gevolgen van Corona) en Riene (rug) beperkt inzetbaar zijn.

 

Dat was het wat betreft deze bijeenkomst.

Mede als gevolg van de kapotte laptop heb ik besloten niet meer twee wekelijks “nieuwsberichten” op de site te zetten, maar dit te doen als er weer nieuws te melden is.

Ook namens Clary en Loes groet ik iedereen heel hartelijk.

“Vrede en alle goeds” voor ieder,

Riene